Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giáng Sinh Còn Nữa Mấy Ngày -- Đợi Nàng Sông Lạnh
Thơ Nam Thảo

 

 

 

 


Giáng Sinh Còn Nữa Mấy Ngày

Giáng Sinh còn nữa mấy ngày
Buồn vui nào biết bước rày còn đây!
Buồn chiều vạt nắng theo mây
Trôi ngang đầu núi chiều lây lất chiều

Giáng Sinh nỗi nhớ càng nhiều
Mờ sương nẽo vắng tiêu điều phố xa
Ta đi mấy cỏi tìm ta
Tai nghe thiên cổ giọng ngà tiếng xưa

Giáng Sinh thánh nhạc chiều đưa
Bình an máng cỏ đong đưa chúa hài
Chúa ơi xin chúa một ngày
Cho tôi mãn kiếp lạc loài bờ hoang

Nam Thảo

 

 

Đợi Nàng Sông Lạnh

Mưa rơi sáng ướt nỗi niềm sầu!
Chợt nhớ ai người ở chốn đâu?
Đắm đuối mắt xanh mơ dịu vợi
Thơ ngây môi thắm mộng ban đầu 
Hương trời quyến rủ hồn dâu bể
Sắc nước mơ màng bóng bể dâu
Ta giống Trương Chi thuyền trúc sáo
Đợi nàng sông lạnh giữa đêm ngâu

Nam Thảo

           

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang