Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thảm Họa Giống Nòi -- Mong Có Một Ngày
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

Thảm Họa Giống Nòi

Tổ quốc lâm nguy đã tới hồi,
Giang sơn gấm vóc của bao đời.
Rừng vàng bát ngát Tàu thâu hết,
Biển bạc mênh mông Hán thuộc rồi.
Độc chất thay gươm tràn mọi nẻo, 
Tham quan nối giáo trải muôn nơi.
Diệt vong thảm họa bên bờ vực,
Đập nát xiềng gông cứu giống nòi.

 


 

 

  Mong Có Một Ngày

Mong có một ngày hết nhiễu nhương,
Toàn dân chung sức cứu quê hương.
Đuổi quân xâm lược qua biên ải,
Diệt bọn tham tàn giữ kỷ cương.
Dẫn sói vào nhà tai khó tránh,
Rước voi giày mả họa không lường.*
Trừ gian, dẹp bạo, yên bờ cõi,
Trăm họ an vui, nước phú cường.

*Rước voi giày mả tổ (câu nói của tiền nhân,
rước giặc vào giày xéo quê hương, mồ mả tổ tiên)

      Ngô Đình Phùng


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang