Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đời Bất Hạnh -- Phải Chăng Già
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

 Đời Bất Hạnh

Quê nhà bất hạnh thấy buồn ghê,
Tội ác tràn lan quá não nề.  
Giặc cướp tung hoành đầy biển đảo,
Quan tham nhũng nhiễu khắp thành quê.
Người yêu sông núi lâm nguy khốn,
Kẻ hại giống nòi sống hả hê.
Áo mão huênh hoang càng sỉ nhục,
Sang giàu, quyền thế khiến ham mê.

             Ngô Đình Phùng 

 

 

Phải Chăng Già

Đã quá tám mươi ấy vậy mà,
Ai ai cũng bảo vẫn chưa già.
Răng thay đủ bộ nhìn không biết,
Tóc điểm đôi chòm nhận chẳng ra.  
Đọc sách phải cần mang kính sáng,
Lái xe thì ngại chạy đường xa.
Tiết trời chuyển đổi người đau nhức, 
Trăn trở âu lo vận nước nhà.

             Ngô Đình Phùng

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang