Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Saigòn Muôn Thuở -- Vườn Thơ Mới
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

Sài Gòn Muôn Thuở

Mỗi khi nghe nhắc đến Sài gòn,
Hận lũ tham tàn hại nước non.
Lòi bản chất gian phai sắc phấn,
Lộ khuôn mặt thật nhạt màu son.
Thay tên đâu ngỡ danh không mất,
Đổi họ nào hay tánh vẫn còn.
Dẫu biến thành hồ mong gội rửa,
Làm sao xóa bỏ được Sài gòn.

                          (Thơ xướng họa)

  

 

 

Vườn Thơ Mới

Khu vườn thơ mới đẹp làm sao!
Cỏ lạ hoa thơm tỏa ngạt ngào.
Tỷ muội một lòng chung sức lực,
Đệ huynh nhất trí góp công lao.
Sắc màu rực rỡ lan, hồng, cúc,
Cây trái sum suê lựu, mận, đào.
Cuộc sống đua chen đà mỏi mệt,
Một nhà xướng họa thú dường bao!

                   (Vườn Thơ Mới xướng họa)

            Ngô Đình Phùng

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang