Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Niềm Đau Chưa Dứt -- Tội Ác
Thơ của Ngô Đình Phùng


 

 

 

    NIỀM ĐAU CHƯA DỨT

Nhớ lại năm xưa chuyện đổi đời,
Khiến lòng sầu hận mãi chưa vơi.
Hòa bình, thống nhất mà rời nước,
Dân chủ, tự do lại trách trời.
Lao ngục mọc lên đầy mọi nẻo,
Máu xương đổ xuống khắp muôn nơi.
Cha con, chồng vợ đều ly tán,
Kẻ ở tù, người vượt biển khơi.

                                         30-4-2020

 

 

                   TỘI ÁC

Dịch bệnh hoành hành chính bọn ngươi,
Âm mưu hãm hại cả loài người.
Năm châu hoảng loạn thây đầy đất,
Bốn biển kêu than tiếng ngất trời.
Độc ác dã tâm không chối cãi,
Điêu ngoa bản chất chẳng buông rơi.
Nhân gian rõ mặt tên đồ tể,
Rồi sẽ tiêu tan vốn lẫn lời.

      Virus từ Vũ Hán Trung cộng phát tán khắp nơi        
               (Vườn Thơ Mới Xướng Họa. 4/2020)
 

            Ngô Đình Phùng

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang