Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tổ Quốc Lâm Nguy -  Hoàng Chí Phong
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

      Tổ Quốc Lâm Nguy (2)

Đất nước giờ đây thấy thế nào?
Hỡi giàn lãnh đạo ở trên cao!
Hải Dương đe dọa tàu thuyền Việt,
Tư Chính dẫy đầy lũ Chệt Mao.
Tổ quốc lâm nguy lo thất thỏm,
Cộng quân biến chất biết làm sao!
Toàn dân chung sức mau vùng dậy,
Gương sáng tiền nhân đáng tự hào.

       Nguyên Vũ
 

Hoàng Chí Phong (Joshua Wong)

Khắp chốn ngợi khen Hoàng Chí Phong,
Lương tri tuổi trẻ rất kiên trung,
Chẳng sờn đàn áp đem tâm huyết,
Không sợ bủa vây lấy chí hùng.
Góp sức đấu tranh gìn quốc đảo,
Chung tay đoàn kết cứu non sông.
Hồng Kông phát triển nhờ dân chủ,
Bất chấp gian nguy quyết một lòng.

       Nguyên Vũ


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang