Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tiễn Biệt Bạn Hiền
Triều Phong ĐẶNG ĐỨC BÍCH

Thơ của Nguyên Vũ


 

 


       


 

Thật quá bàng hoàng quý bạn ơi!
Nghe tin anh Bích sớm lìa đời.
Gia đình sầu thảm luôn thương nhớ,
Thân hữu đau buồn mãi khó nguôi.
Trang báo xuân về còn tiếp tục,
Nhóm thơ xướng họa nỡ chia phôi
Từ đây vĩnh biệt nơi trần thế,
Siêu thoát hương linh cõi Phật Trời.


Nguyên Vũ
May 11-2020

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang