Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sài Gòn Muôn Thuở - Vườn Xuân Nạn Đại Dịch
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

     SÀI GÒN MUÔN THUỞ

Khắp nơi ca ngợi đất Sài Gòn,
Thế cuộc xoay chiều vận nước non.
Thành phố vang danh nơi lịch lãm,
Viễn đông nổi tiếng chốn vàng son.
Ông cha ngày trước công gầy dựng,
Cháu chắt đời sau quyết sống còn.
Chuyển chủ thay tên gây thảm cảnh,
Lòng dân muôn thuở vẫn Sài Gòn.

       Nguyên Vũ

 

 
 

VƯỜN XUÂN NẠN ĐẠI DỊCH

Thời gian thư thả thích chăm vườn,
Cảnh vật mơ màng dạ vấn vương.
Rực rỡ hoa khoe quanh mé giậu,
Xanh tươi chồi hé sát bên tường.
Buồn cho nạn dịch lan nhiều nước,
Cảm hứng màu xanh thảo mấy chương.
Chẳng dám đi đâu nén lẩn quẩn,
Cô Vi Vũ Hán chớ coi thường.

       Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang