Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mong Đợi -- Hội Ngộ
Thơ của Nguyên Vũ


 

 

    Mong Đợi

Quét sạch tà gian nổi tiếng đời,
Phiếu bầu tráo đổi vọng muôn nơi.
Cộng Hoà tranh đấu yên bình quốc,
Dân Chủ phá tan tạo loạn thời.
Quyết giữ giang sơn gìn hiến pháp,
Chăm lo dân Mỹ vọng ngàn khơi.
Ngài Trump mưu lược luôn mong đợi,
Tỏa sáng tin vui ngợi hết lời.

       Nguyên Vũ

 

 

Hội Ngộ

Đông Tây hội ngộ đẹp cơ duyên,
Mừng gặp thành đô đủ mọi miền.
Hạnh phúc biết bao tình lý tưởng,
Lạc loài thương mấy cảnh chim quyên.
Đường xưa lối cũ còn in dấu,
Bạn quý người hiền vẫn giữ nguyên.
Mai nhé đất trời như mở hội,
Rượu thơ gõ nhịp hát chung thuyền.

       Nguyên Vũ

 


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang