Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mẹ -- Mẹ Quê
Thơ của phamphanlang


 

 

Mẹ

Buồng chuối chín sau vườn
Lá vàng rụng con mương ngoài ngõ
Văng vẳng tiếng ầu ơ

Thấy Mẹ trong giấc mơ
Áo hoa con biếu Mẹ ngày nào
Che phủ tấm lưng cong

Vườn sau xanh bông cải
Mẹ chăm bón tháng ngày mòn mỏi
Trông con đầu bạc trắng

Hoa sứ nở đầy cành
Dây trầu xanh lá vẫn quấn quanh
Con ơi sắp về chưa?

 

Mẹ quê

Chiều buồn phủ sương mù
Con bướm vàng đậu nhánh mù u
Mẹ một mình lủi thủi

Gió thổi xô cửa liếp
Mẹ ho khan lau giọt lệ tràn

Giậu thưa phơi áo bạc
Canh mồng tơi nấu mãi chưa sôi
Mẹ đói lòng ngủ gục

Nhớ ngày xửa ngày xưa
Hoa khế trổ giặc chưa về làng...

phamphanlang

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang