Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Biển Quê Nhà
Thơ của phamphanlang


 

 

 

 

 

Sáng nay nhìn ra biển
Bỗng nhớ biển quê nhà
Biển xưa giờ đã chết
Ai giết biển quê ta?

Cá bạc nằm trắng xóa
Phủ lấp biển cát vàng
Ngoài khơi thuyền vắng bóng
Ôi quạnh quẽ màu tang!

Lòng đau đêm trăn trở
Khóc vận nước điêu linh
Thương dân nghèo khốn khổ
Trời hỡi xin thương tình

Diệt trừ loài giặc Cộng
Trong nước lẫn ngoại bang
Mang thanh bình no ấm
Trên khắp nẻo xóm làng

Ngày mai về phố biển
Nắng rực rỡ cát vàng
Khoang thuyền khẳm đầy cá
Người người vui ca vang...

phamphanlang
5/6/2016

 

 

';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang