Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Quê Nhớ Mẹ
Thơ của phamphanlang


 

 

 

 

 

 

Chân bước đi mắt con đẫm lệ
Biết bao giờ gặp lại Mẹ hiền
Nước non lâm cảnh đảo điên
Xa quê, bỏ Mẹ lòng miên man sầu
Chốn viễn xứ lòng đau như cắt
Mỗi chiều về dõi mắt chốn xa
Nhìn cây con tưởng tre nhà
Nhìn mây con tưởng như là Mẹ yêu

phamphanlang

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang