Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cha Tôi
Thơ của phamphanlang


 

 


 


 

Thương cha tóc đổi màu
Lưng cha gầy cong mau 
Con nhìn cha lệ ứa
Đời cha lắm bể dâu

Nước mắt cha mờ hoen
Năm tháng vẫn chưa quên
Những chuỗi ngày lưu lạc
Xa xóm làng tổ tiên

Giờ đây chân cha mỏi
Cõng đời lắm oan khiên
Đôi vai cha trĩu nặng
Chất chứa bao muộn phiền

Thương con vó ngựa hồng
Sa trường nợ núi sông
Một ngày mây giăng phủ
Con thôi hết tang bồng

Cha thẫn thờ bắt nắng
Như đuổi bắt phù vân
Trên dòng đời xuôi ngược
Cha bỗng lạc đường trần

Tim cha không còn nóng
Như một thuở kình ngư
Một hôm cha nằm xuống
Vĩnh biệt đời ngàn thu...

phamphanlang
15/6/2017

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang