Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Rượu và Em
Khuyết Danh


 

 

Em hỏi anh,“giữa em và rượu
Thì anh ơi, anh chọn bên nào?”
Câu hỏi mới nghe đơn giản làm sao
Trong giây phút lòng anh thật bối rối.
Nói chọn em tức là anh nói dối
Còn nói rượu anh thấy là sai rồi.
Rượu và em như nắng rớt mưa rơi.
Mưa và nắng thời suốt đời tiếp nối,
Rượu khi chiều còn em thì đêm tối
Rượu và em là gạch nối đời anh.
Và bây giờ nếu em cứ hỏi anh,
Anh sẽ bảo không phải anh ngốc nghếch
Nếu vì rượu mà anh sẽ phải chết
Thì vì yêu, anh cũng sẽ chết cho em
Em và Rượu cả hai đều đáng yêu
Nên khi chết
xin cho Anh được bên Em và Rượu.


(Khuyết danh)

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang