Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Văn Tế Virus Corona 19
Thơ của Sao Khuê


 

 
 

 

 

Corona19 hỡi! mày có hay
Trung quốc rộng rãi quê của mày
Âu, Á, Mỹ, Phi là thánh địa
Lạc lối sao mày lại đến đây?

Nên nhớ Âu Mỹ từ xa  xưa
Khoa học tiến bộ chẳng phải vừa
Ebola, Sars  còn chạy trốn
Âu, Mỹ xem ra cũng phải chừa

Mày đã lộng hành cả tháng nay
Nay thì ta quyết phải ra tay
Bốn phương phải đuổi mi cong đít
Thế giới bình yên sẽ có ngày

Virus: xa ngay! đừng cho thấy
Người, vật đều yên, đâu về đấy
Ta vâng Thiên mệnh bảo cho mầy
Hãy về dinh Tập mà vùng vẫy
        Sao Khuê 

  (theo văn tế cá sấu của Hàn Thuyên)

Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ