Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giọt Buồn
Thơ của Sao Khuê


 

  

 

 

 

 

Em gói giọt buồn vào chéo khăn
Biệt nhau ngày ấy, ánh trăng rằm
Mây bay theo bước đường lữ thứ
Trăng chiếu bên song, lẻ gối nằm.

Em để giọt buồn lăn trên môi,
Thương tiếc tình ta đã một thời,
Cách chia, xum họp, nay tan vỡ,
Ly sầu em uống mãi không vơi.

Em thả giọt buồn rơi xuống ly,
Mong tìm đáy cốc bóng Trương Chi,
Lung linh đáy nước mờ nhân ảnh,
Ai gõ mạn thuyền khúc biệt ly.

Sao Khuê

';

Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ