Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Niềm Riêng Gởi Về Đất Mẹ
Thơ Song An Châu


 

 

  

 

 

 

Nhiều đêm nghĩ đến giang san
Nghe hồn giá lạnh vô vàn đau thương
Xứ người nương náu thấy buồn
Vời trông đất mẹ quê hương đau lòng
Nước non xa thẳm bờ Đông
Sao như gang tấc thấy lòng quặn đau
Đêm đêm nước mắt tuôn trào
Thương dân khổ ải, máu đào còn lan.
Qua rồi máu lửa xóm làng
Chiến tranh tàn phá tan hoang ruộng vườn.
Hết cơn binh lữa đau buồn
Mà nay cơn lốc đau thương vẫn còn
Máu xương đã chất thành non
Nay đà tạm ổn, sao còn máu rơi.
Dân oan kêu cứu tận trời
Đất đai bị cướp, dân thời khóc than
Lửa hờn cháy khắp xóm làng
Từ Nam ra Bắc dân càng kêu ca
Cường quyền nghị quyết ban ra
Đất đai là của “ông nhà nước ta”!
Ai mà tranh đấu kêu la
Là đồ “phản động” vào nhà tù đen
Dân tình kêu cứu bao phen
Như mưa trút xuống lá sen trong hồ.
Buồn thay cái lũ tam vô
Không lo bảo vệ cơ đồ Việt Nam
Toàn phường cướp giật quan tham
Chỉ lo đầy túi không màng đến dân.

Song An Châu
GA, đầu năm 2014

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang