Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tình Mẹ
Thơ Song An Châu


 

 

 

 

 

 

*Kính dâng hương hồn Mẹ
nhân ngày Mother’s Day.


Mẹ là viên ngọc kim cương
Là vì sao sáng soi đường con đi
Nuôi con chăm sóc từng ly
Miếng ăn giấc ngủ, mỗi khi bịnh tình
Mẹ thường tất bật hy sinh
Thuốc men, bát cháo tận tình lo toan
Tình mẹ cao cả bằng non
Sông dài biển rộng cũng còn kém xa
Ân đền nghĩa trả mẹ cha
Con chưa làm được mẹ xa cách rồi
Từ khi con mới vào đời
Con nguyền bên mẹ không rời phân ly
Đâu ngờ ước muốn mấy khi
Như mình đã nghĩ…thôi thì chịu thôi
Nay mẹ xa cách con rồi
Nguyện cầu cho mẹ đến nơi thiên đàng
Nơi miền cực lạc an khang
Quần tiên trẩy hội muôn vàng an vui.

SONG AN CHÂU
GA, Ngày hiền mẫu 10/5/2015.

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang