Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới
Thơ Song An Châu


 

 

  

 

* Nhân ngày Lễ  Độc Lập July 4/2015 Mỹ quốc.
Tạ ơn người đã cho tôi được Tự Do trong cuộc sống mới.


Cầm nắm đất, tay run bần bật
Ôi ! Đất này, đất của Tự Do
Vùng đất mới, mang lại ấm no
Cho hàng triệu, triệu người viễn xứ.

Trước chúng ta, đoàn người lữ thứ
Đã phá rừng, chống chọi hùm beo
Vượt gian truân với mọi hiểm nghèo
Khai phá đất cho thêm màu mỡ.

Tạ ơn người, tạ ơn muôn thuở
Kẻ tiền phong, dãi nắng dầm mưa
Phơi mình trong giá rét, nắng trưa
Xây từng tấc đường xuyên cả nước.

Dầu trắc trở, quyết làm bằng được
Hết lòng cho đất nước phồn vinh
Biết bao người đem hết sức mình
Xây dựng nên quốc gia giàu có.

Nên bây giờ, chúng ta thấy đó
Do nhiều người đổ máu, mồ hôi
Tạo nước Mỹ giàu nhất hiện thời
Bởi công lao những người đi trước.

Hỡi ai! Di cư từ các nước
Biết ơn người bảo bọc chúng ta
Vùng đất mới, nay đã là nhà
Nhà thứ hai, trong đời ta đó!

Song An Châu

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang