Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hãy Về Giữ Đất Nước Ta -- Chín Chiều Ruột Đau
Thơ Song An Châu


 

 

 

 

Hãy Về Giữ Đất Nước Ta

Hãy về giữ đất nước ta
Quê hương ta đó, sao ta vô tình
Dân Việt hải ngoại chúng mình
Nắm tay đoàn kết ta tin thắng liền
Đêm về tuyết đổ ngoài hiên
Nghĩ buồn số phận cho miền Nam ta
Năm rồi bao chuyện can qua
Thiên tai, ách nước thật là đớn đau
Dân ta đã đổ máu đào
Tưới xanh quê mẹ đã bao đời rồi
Bây giờ sao lại bỏ rơi
Cho phường giặc đỏ xóa bôi cơ đồ.

Song An Châu

 

 

Chín Chiều Ruột Đau

Đêm về nhặt ánh sao rơi
Nghe hồn rụng xuống giữa đời hoang vu
Xác thân nay giữa mây mù
Bốn bề thinh lặng ngục tù tứ phương
Lối xưa cỏ mọc bên đường
Dung thân xứ lạ buồn vương mây chiều
Quê người chiếc bóng buồn hiu
Vời trông quê mẹ chín chiều ruột đau
Chia ly đứt ruột năm nào
Tóc xanh nay đã nhuộm màu sương pha.
Mẹ già nay đã cách xa
Buồn lên chất ngất, quê nhà xa khơi
Quê hương đất mẹ xa vời
Giờ đây cánh nhạn giữa trời bao la
Canh khuya nghe gáy tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc: - Quê nhà mình đâu?
Quê người nương náu vạn sầu
Tóc xanh nay đã bạc đầu không hay!.

Song An Châu

 

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang