Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu Nhớ
Trà Myla chet

Thu phong trước ngõ đổi màu
Lá vàng rơi xuống phía sau ngập đường
Chạnh lòng ngấn lệ sầu vương
Thương về ngày tháng cổng trường đợi em
Nắng hôn lên mái tóc huyền
Bài thơ chiếc nón chao nghiêng lòng người
Tình thơ nay đã xa vời
Lòng buồn như chiếc lá rơi bên chàng

Trà My

 

Trở lại Đầu Trang