Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Houston Tháng Ba
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 
Trời tháng Ba - đất người nắng Xuân
Houston dịu lạnh, ấm lên dần
Nhìn đào noãn nụ, cây xanh lộc
Ta bỗng buồn dâng ý ngại ngần!

Đã mấy mùa Xuân sống đất người
Lãng đời vẫn cố gượng tìm vui
Áo cơm đất lạ lòng thêm nặng
Đời vẫn trôi đi - thiếu nụ cười

Con ta vẫn lớn dần theo tuổi
Lóe chút hồng tươi buổi cuối đời
Tóc ta đã trắng từ một thuở
Gió ngược xoay cờ lệ đắng môi!!

Tám năm đón Tết trong tù ngục
Ta đã cam tâm cảnh đọa đày
Nhưng tự trong lòng thương nhớ lắm
Mẹ già lá úa... gió lung lay...

Xác thân còm cỏi trong xiềng xích
Ta vẫn riêng ta vững ý thù
Phải sống để về an ủi Mẹ
Đời mà mất Mẹ - gió chiều Thu

Hôm về mắt Mẹ rưng rưng lệ
Mẹ vẫn nhìn ta tuổi ấu thơ
Dù đã mấy năm dài chinh chiến
Trong tay giặc dữ tám năm tù

Đất lạ trời xa ta vẫn cảm
Thấy hình bóng Mẹ cạnh gần ta
Hôm nay nhìn nắng Xuân hồng ấm
Nhớ Mẹ trong tâm thoáng nhạt nhòa..!

Mẹ đã từ nay xa cõi thế
Lòng con Xuân Hạ lại Thu Đông
Mùa Xuân được trọn đâu đà dễ
Đời vẫn Thu Đông, vẫn lạnh lùng...!

            Thy Lan Thảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang