Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Bạn Tù
Thơ Thylanthảo


 

 

 

             Viết để nhớ:
. Phan Chí Sĩ Tiểu Đoàn Trưởng SĐ 9
. Nguyễn văn Ngà Chi đoàn trưởng chi đoàn 3/6


Bè bạn bốn phương trời tụ lại
Ngỡ ngàng sương phủ cuộc bể dâu
Một tháng tư về buồn oan trái
Cảnh tù dằng dặc nặng thương đau…

Giã từ trường mẹ ra đơn vị
Dấu bước chân in khắp bốn vùng
Mày về phục vụ Sư Đoàn 9
Đâu ngờ gặp lại giữa lao lung…

Thân tù sĩ khí còn đôi chút
Chỉ mấy đứa mình hiểu được nhau
Đất Bắc ngàn đêm trong tủi nhục
Nghẹn lòng khi bước dưới cờ sao!

Gió mùa đông bắc rét căm căm
Chân bước xiêu chân đói rã lòng
Tay cuốc còng lưng vun lên líp
Trồng su, cải bắp vụ thu đông…

Tao mày, Ngà, Đức, còn ai nữa
Gắng sức chưa tròn nửa chỉ tiêu
Đội tù về hết còn năm đứa
Tay cuốc rã rời …trăng quạnh hiu!

Khi tên quản giáo vừa đi khỏi
Chống cuốc nhìn trăng nhớ chiến trường
Cờ đã lỡ tàn ai dở, giỏi
Ngậm ngùi nuốt hận…lật sang trang…

Năm năm lao nhục sống khổ sai
Sức đã tàn theo với tháng ngày
Mày, Ngà ngã bệnh nằm thoi thóp
Bạn tù chua xót…cõi trần ai.!!

Biết tù sẽ chết không phương cứu
Giặc tỏ cho đời thấy nghĩa nhân
Chuyển ra bệnh viện, thân sầu rũ
Bước đã gần thêm tới mộ phần.!

Mẹ mày tình cờ ra thăm con
Bàn tay từ mẫu vuốt thân còm
Nước mắt thâm tình ôi oan khốc
Tình mẹ, lòng con khó vẹn toàn!!

Mày đi yên giấc trong tay mẹ
Bạn cũ đang nằm kiệt sức bên
Vẫn gắng sức tàn run tay nhẹ
Vuốt khép vầng mi yên giấc phiền…

Mày đi có bạn xưa tùng thiết
Vuốt mắt cho mày nhẹ uất căm
Mấy tuần sau đó Ngà theo bước
Bỏ cuộc đời nhơ, bụi cát lầm.

Đất lạ trời xa cuộc bể dâu
Sĩ Ngà tao nhớ để mà đau
Ước xưa nay đã phai màu tóc
Vận nước tang thương vẫn nghẹn ngào…

            thylanthảo
Kỳ Đà Động  2-9-2000
Trích thi tập " Chút Tình Chút Ý'

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang