Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bạn Cũ - Trường Xưa
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Bè bạn lắm khi nằm đêm lại nhớ
Thuở chung bàn chung lớp mái trường xưa
Trong cuộc chiến lại cùng nhau gặp gỡ
Dưới quân kỳ một thuở ướt gió mưa ...

Thằng Ẩn thằng Xuân mấy năm ngồi cạnh
Bàn nhì phía sau, thằng Tý thằng Ba
Nếu kỷ niệm viết bằng tre bằng trúc
Thì trúc tre ngun ngút cánh rừng xa ...

Vừa rời trường đã mấy thằng nhập ngũ
Thằng Ba thằng Tý võ bị khóa hăm ba
Đồi Tăng Nhơn Phú - thằng Nô thằng Cọp
Khoá hăm hai hát khúc đường trường xa ...

Thằng Chung thằng Được - Quốc gia hành chánh
Con Hồng sư phạm, con Thuận học nha
Có mấy đứa không xuôi chèo mát mái
Ra Nha Trang Đồng Đế ướp cánh gà...

Ta vào lính muộn màng hơn bè bạn
Chữ nghĩa đời ráng mót chẳng bao nhiêu
Thằng Toàn ra trường mới được mấy tháng
Mẹ nó rước xác về khóc kể đủ điều ...

Trận Pleime Biệt Động Quân thằng Để
Nằm yên say trời đỏ lửa mùa hè
Trận Cai Lậy - thằng Đắc Sư Đoàn 7
Quan tài thằng Đỉnh quốc kỳ phủ che..!!

 
Một trăm thằng bạn kỳ thi đệ thất
Khi rời trường bốn hướng đủ ngành nghề
Áo trận giày saut một thời chiến quốc
Thằng mất thằng còn tan tác trời mê...

Ngày trời sập ngưng rồi bom lửa đạn                
Mà sao nghe nhức nhối tận tâm can
Cùng giống tiên rồng có gì đâu thù hận
Anh em một nhà - lịch sử đã sang trang...

Nếu Việt Nam đừng phân Nam Trung Bắc
Mẹ Âu Cơ nuôi đủ bọc trăm người
Thì tình thương có gì đâu mất mát
Đất Việt trời Nam mãi mãi tốt tươi ...

Bè bạn cũ trại tù lại gặp gỡ
Mừng cho nhau còn sống đã là may
Bắc với Nam giờ đây thôi cách trở!???
Cắn chặc răng gắng sức sống lưu đày...

Thằng hành chánh, thằng quân nhân, thằng tù
Một chút oan hờn nhớ nhục tháng tư
Đất khách trời xa - thương về cố xứ
Bạn bè ly tán - đất nước hoang sơ

Ta ở đây - nhớ lại thời đi học
Mùa xuân đã qua - Ai níu lại gần
Tuổi trẻ mất rồi - sương pha nhuộm tóc
Một đời lận đận… còn mấy người thân ..

            Thy Lan Thảo

Trở về Trang Thơ

 

 

Trở lại Đầu Trang