Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lòng Ta Bạn Hiểu
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Về Việt Nam qua tao thấy mày vui
Trong phone nghe kể đủ thứ trên đời
Chuyện gia đình, anh chị em chòm xóm
Mày cũng không quên kể chuyện ăn chơi…

Tao nhớ ngày chúng mình chung đơn vị
Bạn bè vẫn thường sống chết có nhau
Đơn vị của mình, tiểu đoàn tổng trừ bị
Khắp bốn vùng vui khói lửa binh đao.!

Bảy tư tao ra vùng hai chiến thuật
Đóng ở Hàm Rồng rồi ăn tết KonTum
Mày ở Sài Gòn yên thân hậu cứ
Ánh sáng thành đô đâu biết cắc bùm…

Một lệnh hèn ban… quân đoàn tan tác
Ngang Chư Pao nghe ớn gió oan hồn
Chiến hữu năm nào đồi nầy phơi xác
Đạn lên nòng, chiều xuống lạnh hoàng hôn…!

Ngày cờ vàng nhục hèn rơi tơi tả
Tao vào tù ra Bắc tưởng thiên thu
Hơn năm năm nghe tin mày được thả
Tao ở Nam Hà… nhìn rừng núi âm u!
Hôm từ giã lên đường sang đất hứa
Tao hẹn mày sẽ về lại thăm quê
Cờ vàng bay trong lòng người chan chứa
Trời phương Nam thoát cảnh ngục não nề…!

Mới mấy năm đất người xa xứ lạ
Có chút tiền…bạn quên hết chuyện xưa
Thuở cờ máu tung trời bay thách thức
Chịu nhục hèn, thân tù ngục gió mưa…

Sài Gòn chờ mày về đâu có phải
Để nhìn cảnh ăn nhậu thật cao sang
Có chút đô la tung tiền mua gái
Khi xóm chòm bè bạn cũ lầm than…

Sài Gòn chờ mày đâu phải để nhìn
Mày vui bước dưới lá cờ sao máu
Giặc năm xưa mày quên thù kết bạn
Chiến hữu năm nào tao thấy nhục đau…

Mày cứ vui theo con đường mày bước
Trong lòng tao vẫn mưa gió tháng tư
Gửi chút lòng, con đường đi dốc ngược
Bè bạn năm nào…đất lạ bơ vơ

 

            Thy Lan Thảo

Trở về Trang Thơ

 

 

Trở lại Đầu Trang