Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

OAN  KHỐC  SÔNG  BA
Thơ của Thylanthảo.


 

 

 

 

 

Viết để nhớ những ngày bên bờ sông Ba chờ lập cầu phao

Nước tự lòng sông vẫn sắc trong
Đây sông Ba từng lớp trai hùng
Máu vương thép súng căm hờn tủi
Vết tháng tư buồn nhục núi sông !!

Một thuở quê hương khóc nghẹn lời
Nhìn giòng Bến Hải nước chia đôi
Bắc Nam cốt nhục tình chia cách
Quốc sử nghìn năm vẫn ngậm ngùi...

Từng lớp người trai quên tuổi trẻ
Giã từ sách vở mái trường yêu
Đáp lời sông núi lên đường để
Xây lại quê hương - dáng diễm kiều

Họ đã nén lòng bên nỗi nhớ
Cha già mẹ yếu mắt thương trông
Cũng như có biết bao người vợ
Đêm vuốt ve con- khóc nhớ chồng !!

Vẫn tưởng một đời dâng tuổi trẻ
Cho dù máu đỏ tưới quê hương
Niềm tin thống nhất trời Nam Bắc
Thì ngại gì đâu chuyện gió sương...

Tự nguyện hiến dâng đời gió bụi
Diệt thù dành lại chữ tự do
Bốn vùng chiến thuật chân không mỏi
Lòng vẫn yên xây mộng hải hồ

Nhưng mộng đời trai tủi bước lầm
Đầu quân dưới trướng - tướng vinh thân
Trung ương bỏ mặc quân đoàn trống
Tủi nhục ba quân giữa cát bùn !!

Đoàn quân đã một thời kiêu dũng
Mắt sáng ngời sao lửa chiến trường
Nay mất niềm tin - đời hụt hẩng
Ngăn bước đời trai nhục núi sông...

Họ vẫn kiên cường nén tủi đau
Sông Ba từng lớp sóng dạt dào
Đỏ loang sắc máu ngăn đường bước
Mỗi bước về Nam – mỗi bước đau !

Dân quân từng lớp thây người ngã
Đạn réo quân thù bén gót chân
Sao Vàng, Sư Thép ...hò reo tiến
Tội tình có thấu đấng quân vương...

Máu dân máu lính loang vô tội
Sài Gòn đâu biết lộ 7B
Có những người trai từng kiêu dũng
Tan tác cùng nhau dắt díu về

Đứa con tan xác bên người mẹ
Đạn pháo ầm vang giữa đoàn người
Chữ nghĩa ân ngày nay quá rẻ
Ai từng vùi xác để đời vui !?

Mười năm hay cả nghìn năm nữa
Bờ nước sông Ba vẫn lững lờ
Nhưng những oan hồn không siêu thoát
Sống trong kiêu dũng - chết dật dờ..!

Một chút tình thâm xin gợi lại
Mai nầy quang phục được quê hương
Đàn oan xin giải người vô tội
Một cõi nhân sinh- một cõi thường

            THY  LAN  THẢO

 

Trở lại Đầu Trang