Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chúc Xuân
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 
 

Hồng Sương

Anh chúc Hồng Sương tròn nguyện ước
Lộc tài vượng phát đón xuân sang
Anh yêu, anh quý em hơn trước
Nồng thắm tình duyên mãi ngập tràn  

Nguyễn Phạm Thảo Sương

Uyển Mai

Anh chúc Quốc Mai tròn hạnh phúc
Trọn đời nồng ấm sống bên nhau
Năm mới đang về anh thương chúc
Duyên tình Mai Quốc mãi ngọt ngào

Nguyễn Phạm Thảo Sương

Ngọc Lan

Anh chúc Ngọc Lan tài lộc phát
Ước mơ như ý đón xuân sang
Bước đời luôn gặp nhiều hoan lạc
Anh quý yêu em tựa ngọc vàng ...

Nguyễn Phạm Thảo Sương

đầu năm khai bút - mùng 1 tết  con gà

 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ