Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Buồn Nhớ Chuyện Tù
Thơ Thylanthảo


 

 

 

  

Tại tù nhất nhật thiên thu ngoại
Tuấn kiệt trời Nam chịu nhục đày
Thế chiến quốc, thế đời oan trái
Lệnh hèn ai nỡ trói chân tay...

Dao Lưu Cầu đâu cần sử dụng
Giết làm chi mang tiếng với đời
Lựa cảnh ma thiêng rừng núi độc
Đày tù lên sống với ma trơi!

Cuốc đá trồng khoai đốn củi rừng
Lồ ô, tre, nứa kín như bưng
Biết bao gian hiểm nằm trong đó
Tuyệt lộ hình như đã tới gần

Gió núi rừng khuya lạnh buốt xương
Khoai lang vài củ nuốt căm hờn
Quân vương có hiểu cho lòng lính
Nhục đói, sức tàn ốm hết trơn

Da bọc xương còi lỏng khỏng đi
Té lên té xuống sức còn chi
Mộ hoang rải rác đầy chân núi
Ai khói nhang, kinh kệ độ trì...

Thoát được trại tù cảnh âm ty
Tay chân lành lặn bước còn đi
Là ơn thiên phúc trời cho đó
Sao lại thở than có ích gì?!

thylanthảo

 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ