Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thương Buồn Ray Rứt
Thơ Thylanthảo


 

 

 

  

      Tay luồn tóc đếm tuổi tên
Sợi đen sợi trắng ai quên tuổi đời
      Một thời mưa gió xa xôi
Đã xô bước ngã rã rời xác thân

      Chữ thù nếu rảnh đem cân
Chữ ân chữ oán nghiêng phần nào hơn
      Trại tù vạn tiếng oán hờn
Thân tù rệu rã oan hồn về đâu?!

      Nhuộm sương tóc trắng một màu
Niềm thương nỗi nhớ kết giao đó mà
      Mấy ngàn đêm thức xót xa
Buồn cho vận nước cảnh nhà phân ly

      Đau tức nghẹn, nói được gì
Trận tiền buông súng có kỳ lắm không
     Tuổi Xuân đi dưới cờ hồng
Nhục buồn đau xót nát lòng phận trai

     Tóc đời đã sớm úa phai
Cảnh đời sao cứ đổi thay thế nầy!

     thylanthảo
 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ