Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vững Ý Thay Cờ
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 
 

Gió giật từng cơn sóng thét gào
Quằn mình run rẩy biển rên đau
Hồn oan vất vưởng không siêu thoát
Lệ của nhân dân mãi ứa trào!

Gió chuyển lời than đi khắp nơi
Biên cương hải đảo dẫu xa xôi
Cũng là đất của tiền nhân đã
Đổ máu thây phơi trải mấy đời!

Con cháu Âu Cơ máu đỏ hùng
Giặc thù dù mạnh cực kỳ hung
Vẫn không thắng được dân Âu Lạc
Đoàn kết hy sinh quyết một lòng!

Lịch sử đã nhiều lần minh chứng
Thái tử Hoằng Thao với Thoát Hoan
Nhị Trưng oai dũng khi lâm trận
Triệu Ẩu uy nghi phất cờ vàng !

Quân Tàu nhiều lúc đông hơn kiến
Chuyển quân bạt núi rạp cây rừng
Soái tướng họ Hầu rời lưng ngựa *
Đầu lăng lông lốc ải Chi Lăng...

Vó ngựa vang vang mấy dặm đường
Quân Thanh ngang ngược kéo quân sang
Tiếng trống Tây Sơn rền sông núi
Pháo xuân Kỷ Dậu nổ ầm vang ...

Đời nào cũng có trang anh kiệt
Cũng có lưu manh cũng có hèn
Sinh chi Hồ tặc gây oan nghiệt
Xác người tâm thú nhuộm đời đen...

Đảng Cộng một phường khỉ nhi nhô
Tham lam khoác lác lại hồ đồ
Chệt Tàu có đáng chi quỳ lụy
Dũng khí trời Nam mang vết nhơ

Đuổi khỉ về rừng, xé cờ sao
Toàn dân đoàn kết đánh giặc Tàu
Đồng tâm giữ vững yên bờ cõi
Dù phải hy sinh đổ máu đào!!

          thylanthảo

Hầu : Hầu Nhân Bảo  

 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ