Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ray Rứt Tình Thâm
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Ngày đi con hứa về thăm mẹ
Gắng đợi vài năm mẹ của con
Nước Việt quê mình đâu có lẽ
Sống hoài trong tâm tối mỏi mòn...

Giặc chiếm miền Nam con của mẹ
Quằn vai đau nhục nhận đòn thù
Xiềng xích lưu đày ra đất Bắc
Tám năm cay đắng sống trong tù...

Con đi mẹ ở, lòng con xót
Tuổi mẹ đã tròn tám mươi ba
Một chút ủi an còn có chị
Chăm lo cho mẹ ở quê nhà...

Đôi mắt mẹ nhìn quên sao được
Trìu thương lưu luyến nặng tình thâm
Làm sao mà mẹ không lo lắng
Lệ già nua rơi rớt âm thầm!

Đất người xứ lạ thân côi cút
Mẹ trĩu tình lo lắng cho con
Cùng giống Tiên Long còn chém giết
Người dưng nước lã dễ gì hơn!

  

Bịn rịn luyến lưu rồi cũng phải
Nói lời sau cuối tiễn đưa nhau
Mắt mẹ nhìn theo đầy lo ngại
Giọt lệ tình thâm đỏ mắt trào!!

Cũng tưởng vài năm về gặp mẹ
Đâu ngờ cờ đỏ mãi trêu ngươi
Mẹ về lòng đất đau lòng trẻ
Đất khách hay tin đắng nghẹn lời...

Mắt Phật Quan Âm hay mắt mẹ
Bao giờ cũng rõ nét trong tâm
Ánh mắt hay tin con thi đậu
Sáng vui hiền dịu ánh trăng rằm

Đôi mắt tiễn con ngày nhập ngũ
Nhìn con tha thiết lúc thăm tù
Đỏ mắt tiễn con về đất hứa
Chứa ngàn lời nhớ gởi thiên thu!!

Con biết có ngày con mất mẹ
Có ngày con phải khóc trong đêm
Ước mơ được mẹ về thăm trẻ
Trìu mến nhìn con thật dịu hiền

          thylanthảo

 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ