Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mang Mang Ý Nhớ
Thơ Thylanthảo


 

 

 

   

Chút buồn sợi mỏng đong đưa
Im trong tơ nắng hương thừa rụng rơi
Làm sao quên được nụ cười
Cánh hồng đón gió nở tươi não nùng
Ở trong nghĩa chữ tương phùng
Tim hòa chung nhịp, ý lòng nở hoa
Đêm buồn đâu chỉ mình ta
Áng sao hờ hững trăng tà gát hiên
Làm sao xóa hết ưu phiền
Dáng em vết khắc tình riêng đậm đà
Thướt tha lụa gấm áo hoa
Tìm trong thương nhớ…đậm đà kỳ hương…!

          thylanthảo

 

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ