Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Men Ấm Tình Xưa
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Mấy chục năm đầy không gặp bạn
Lưu vong rượu cạn biết chờ ai?(*)
Bước ly hương đếm ngày tính tháng
Về trên lối cũ cứ hẹn hoài …

Gặp nhau lần cuối ngày buông súng
Đỏ mắt nhìn nhau chẳng nói gì
Có chút vui biết mình còn sống
Rối lòng chưa tính chuyện ra đi…

Bước lưu đày từ Nam ra Bắc
Tao gặp mày trại tù Hà tây
Tình bạn năm nào đâu đã mất
Rượu tương phùng đâu có mà say …

Giặc chuyển mày về Z 30 D
Xích xiềng lôi tao đến Nam Hà
Hơn 8 năm dài mới được thả
Muốn tìm mày, biết kiếm đâu ra??!!

Hội Cựu Tù họp tại Houston
Năm nào cũng hội ngộ một lần
Chiến hữu ngày xưa, tình tù tội
Vui mừng gặp lại kết tình thân…

 

Đời vẫn nhiều khi rất khó ngờ
Một thời tuổi mộng đẹp như thơ
Giặc về xóa hết bao nhiêu mộng
Trước mặt, tương lai tối mịt mờ…

Trong hội Cựu Tù mình gặp lại
Làm sao trao gởi được hết lời
Rượu ngày xưa trong thời chinh chiến
Tuổi tác bây giờ rượu nhắm môi

Tao vẫn thường phone mình hẹn gặp
Ra Bellaire ngồi uống lai rai
Đất người đâu dễ gì tìm bạn
Tuổi bây giờ khó biết ngày mai..

Còn gặp nhau là còn thấy vui
Đâu ai sống mãi ở trên đời
Gặp nhau nhắc chuyện thời tao loạn
Một thời tù tội chốn xa xôi …

thylanthảo (*) Sương Đêm
24-4-19


       

 

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ