Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vẫn Nhớ Vẫn Buồn
Thơ Thylanthảo

 

 

 

 

 Mây rồi cũng tản lạc
Cho dù gió không đùa
Tiếc gì chuyện mất mát
Thỏa ước nguyện đời chưa??

Mai vàng trên ve áo
Là của vua ban cho
Không gắng công gìn giữ
Để sóng dữ phá đò !!

Cảnh đời vùi dập ngã
Giấy rách giữ lấy lề
Chớ yếu lòng sa đọa
Mở mắt mà lòng mê...

Tiếc một thời bổng lộc
Lửa miệng cháy đỏ trời
Quên những ngày ngang dọc
Cam chịu phận tôi đòi

 

 

 

 

Ta một thời vương nạn
Cố gượng sống chờ thời
Khỉ rừng quen hung hãn
Mạng đời lá vàng rơi !!

Bước trên đường rộng rãi
May mắn của bước đời
Ánh tự do vàng trải
Vẫn khó tìm nụ cươi..

Bởi lòng luôn trĩu nặng
Tình nước với tình nhà
Cờ sao còn bẹo dạng
Quê hương đầy quỷ ma..!

Nắng hoàng hôn đã úa
Thân thấm nặng đòn thù
Nhìn sơn hà nghiêng ngữa
Buồn hoài chuyện tháng tư...

ThyLanThảo 6-2-20

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ