Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ám Ảnh Buồn Thương
Thơ của Thylanthảo


 

 

  


Bên ngoài, gió buốt sương trăng
Cây trơ trụi lá, sợi vàng đan song
Trăng buồn ý muốn hỏi lòng
Ai xuôi Nam Bắc mà mong với chờ
Mắt em, tình vẫn là thơ
Đôi mi cong chẻ - giấc mơ ấm đời
Đêm khắn khít, em mỉm cười
Chiếu chăn tình đậm ngọt lời thệ minh
Nắng mưa xa xót chữ tình
Đời nghiêng bước lẽ - dáng hình xa xôi
Buồn riêng thì chuyện đã rồi
Mây Nam gió Bắc nghẹn lời thở than
Đêm nay trăng rót sợi vàng
Ta trong chăn chiếu mà lan man buồn...

thy lan thảo

Trở lại Đầu Trang

Trở về Trang Thơ