Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tha Thiết Ân Tình
Thơ của Thylanthảo


 

 

 

  

 

 

Cám ơn em, cám ơn đời
Giọng thân thương ấm, tiếng cười tự nhiên
Em xoa phủi vết lụy phiền
Đem cây an ủi trồng miền thương yêu
Bước đời ta trải đã nhiều
Những thương những khó lắm điều bất an
Bút cùn, giấy bẩn sang trang
Bước trong nắng sáng ngỡ ngàng vây quanh
Chữ tự do - đất yên lành
Em là gió mát xây thành quanh ta
Mắt nhìn đâu cũng thấy hoa
Em cười, em nói, mặn mà sắc duyên
Bước đường thắm ý bình yên
Tay choàng nụ ngọc của riêng tâm lòng
Cám ơn em, một dòng sông
Chở đầy mật ngọt xuôi dòng trao thân
Tình yêu gửi trọn ân cần
Cám ơn đời đã duyên phần trao tay

          thy lan thảo

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang