Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trả Lời Em
Thơ Thylanthảo

 

 

 

 

 Xót xa nghe em hỏi
Không biết tại làm sao
Cảnh đời rất khó nói
Mới vui lại buồn đau...

-Em đọc tin trên báo
Viết về một nhà văn
Bị người đời chận đánh
Sao chuyện kỳ vậy anh?

-Em lắng nghe tin tức
Người nhạc sĩ tài hoa
Xuất thân hàng trí thức
Người đời lại lánh xa !!

-Em nghe người nói lại
Chuyến xe lửa về Nam
Toa chở tù được thả
Người bị đánh dập bầm...

Người ta là văn sĩ
Viết truyện tình diễm mơ
Người ta là nhạc sĩ
Tình khúc viết như thơ...

Tù khổ sai cải tạo
Cùng hoàn cảnh nhốt chung
Không thương sao lại đánh
Chuyện khó hiểu vô cùng...

Em ơi! Đời muôn mặt
Chữ nhân quả đành rành
Ngày tan hàng mất nước
Mạng sống đời mỏng manh...

Những người từng oanh liệt
Giữa chiến trận lẫy lừng
Người quyền cao chức trọng
Bị tập trung vô rừng...Có người biết nín thở
Lẳng lặng bước qua sông
Có người dễ chao đảo
Cờ rũ đổi thay lòng...

Người tù không bản án
Sống hoài trong khổ sai
Âm thầm chịu khổ nạn
Giặc thù một lũ bây!

Quản giáo bọn phường chèo
Có chi mà phải sợ
Bạn tù luôn ghi nhớ
Lũ thay lòng ăn theo...

Chúng lập công chỉ điểm
Hại biết bao bạn tù
Lũ vô nhân sâu bọ
Chúng độc hơn giặc thù...

Em nhìn chúng bị đánh
Bị người đời lánh xa
Vì trong tù chúng đã
Chỉ điểm hại người ta

Quăng đồ đao thành Phật
Áo tu khoác lên người
Cảnh đời vẫn có thật
Đừng tin lời trên môi.

Gieo nhân phải gặt quả
Đời tráo trở khôn lường
Những bọn người phản phúc
Thay dạ, loài vô lương...

 

    thy lan thảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang