Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giã Từ Kontum
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 

Giã từ hương gió Dakpla
Chang chang trời nắng tháng ba thật buồn
Đêm Kontum mịt mờ sương
Con sông phân thủy còn thương nhớ hoài...
.....
Ta về, ai ướt mắt cay?
Bắp Kontum nướng đêm ngày luyến lưu
Bước đường trước mặt âm u
Hình như trong núi, đạn thù chực quanh
.....
Chư Pao in vết rành rành
Mạng người sao lại mỏng manh vô cùng
Đáp đền ơn nghĩa thủy chung
Bỏ dân, bỏ đất ...anh hùng được sao!
.....
Mây đen che khuất trời cao
Dăm ba tử đệ nghẹn ngào lui binh
Trong ta còn biết bao tình
Quân vương sao nỡ, sinh linh rạc rày
.....
Tháng ba nhớ lấy ngày nầy
Một lần giã biệt nhớ hoài không quên...

          thy lan thảo


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang