Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lời Chúc Gởi Hồng Lan - Mừng Sinh Nhật Em
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Lời Chúc Gởi Hồng Lan

Năm mới quý thương  chúc Hồng Lan
Sức khoẻ tình yêu ngọt đẹp tràn
Đường em đang bước nhiều hoa nở
Đẹp ý tình duyên nghĩa đá vàng...

T.L.Thảo

 Mừng Sinh Nhật Em

Gom hết tình anh gởi tới em
Tình mình chung một nhịp con tim
Mừng ngày sinh nhật em anh chúc
Như ý bình an trong ấm êm

            T.Lan.Thảo
SN ngày 31 tháng 12 năm một ngàn chín trăm mới đây

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang