Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tâm Đen
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Gió giận hờn ai bão nổi lên
Tiếng than lời oán khóc vang rền
Cỏ cây cũng héo buồn theo nước
Để khói hương phai lạnh miếu đền..!!

Trăng sợ nằm im khuất trong mây
Đen màu tâm tối thế gian nầy
Đá kia cũng tức người thay dạ
Mặt mũi trông hiền tâm lại say...

Lòng bất nhân cười kẻ hiền trung
Gom chi nhiều chữ nói như khùng
Khom lưng bợ đở khen loài khỉ
Nẻo thẳng đường ngay chọn lộ cong..!

Mây sẽ tan, trăng sáng rực vàng
Màu cờ năm cũ nét kiêu sang
Toàn dân rộn rã cười vui lắm
Thấy rõ tâm người trong hỗn mang

Lộ xiên cong đón người tà gian
Khỉ kia bỏ đất trở lên ngàn
Việt Nam sáng rực cờ năm cũ
Nắng ấm bừng lên mây đen tan...

                       thylanthảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang