Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hỏi Sương
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 Sáng nay trời lạnh lắm không Sương?
Tuyết có rơi rơi khắp nẻo đường
Lái xe em nhớ anh không bé
Buốt giá môi em có ửng hường?!

                       thylanthảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang