Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đen Trắng Cảnh Đời
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 


Đá trên đường lổn nhổn
Ta chân đất đầu trần
Quỷ ma đang trà trộn
Cắt vết trầy đầy thân

Bước làm sao cho khéo
Đừng vướng đá đau da
Lũ cô hồn chọc ghẹo
Nín thở cõi ta bà...

Một thời ơn bổng lộc
Chối bỏ chữ thánh hiền
Đâu phải người ngu ngốc
Đâu phải lũ cuồng điên!

Vứt bỏ áo làm người
Theo đuôi loài quỷ dữ
Cắn bạn đổ máu tươi
Đồng cảnh ai không nhớ

Cởi bỏ áo chó săn
Buông màn thay đổi lớp
Hoán vũ với hô phong
Giả tu đi ăn cướp

Mắt quen nhìn cảnh thật
Dù đời quá đảo điên
Nhìn người ta quyên góp
Tự tâm ta thấy phiền

                       thylanthảo

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang