Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Anh Yêu Em
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 
 

 

 
       Chữ nào là chữ dễ thương
Chữ tình chữ ý tơ vương chữ nào
       Nắng chiều nay rất ngọt ngào
Trời xuân chim én dạt dào tình anh

       Ước hoài cho được mộng lành
Chữ thương chữ nhớ mong manh lắm mà
       Có người vẫn rất thiết tha
Bay qua, lượn lại, ngắm hoa thương thầm

       Tên em khắc đậm trong lòng
Gởi tình theo gió thì thầm nhớ yêu
       Bướm thương hoa, thương thật nhiều
Những gì riêng nghĩ trăm điều gởi em

       Nửa khuya ngồi ngắm sương đêm
Tai nghe thật rõ nhịp tim đập đều
       Anh yêu em, yêu thật nhiều

                       thylanthảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang