Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giấc Mơ Hùng Sử
Thơ Thylanthảo


 

 

 

 

Tay buông gươm, thân rời yên ngựa
Chiều xuống dần, chút nắng tháng tư
Nhìn trong đôi mắt đầy sao lửa
Một chut căm hờn buổi biệt ly..!

Người về đâu?. Lửa còn đang cháy
Tiếng súng rền vang. Bạn kết đời
Người lính vô danh không nhẫn nại
Nhìn cờ tơi tả lệ rưng rơi!

Siết chặc vòng tay. Tay rút chốt
Xác thân lẫm liệt bụi vô thường
Ai ở ngôi cao vui khanh tướng
Người lính tìm vui giấc chiến trường!!

Mấy mươi năm, hồn oan vất vưởng
Ai lập đàn chay, ai nguyện cầu!?
Tháng bảy mưa ngâu ai cho hưởng
Mưa dầm sùi sụt đắng lòng đau…!

Đành thôi! Biển cả đang kêu réo
Biên giới Tây Nam rừng gọi mời
Một bước ra đi thề trở lại
Dựng cờ vàng sắc nét hùng tươi.!

Trời Nam đang sáng mây đen tối
Che phủ tương lai, cảnh đói nghèo
Sao không đền trả ơn sông núi
Mà sống thân hèn, gió hắt hiu

Sống đất tự do tràn nắng ấm
Đủ đầy vật chất nỡ nào quên
Việt Nam đang sống trong nô lệ
Giặc Bắc vào Nam một lũ điên.

Đêm vẫn nằm nghe chuyển máu tim
Âm rền vang tiếng gọi Việt Nam
Người về viết lại trang hùng sử
Xóa sạch xiềng gông, bụi cát lầm.

Cờ sẽ vàng bay, đẹp quê hương
Cửa ấm nhà êm khắp phố phường
Người Việt bốn phương quay về lại
Dựng xây đất nước dệt tình thương …

                       thylanthảo

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang