Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lính Già
Thơ của Tô Đình Đài 

 

Hỡi Quý vị Lính Già!
Đầu đội sương tuyết… trổ hoa…
Nhưng chúng ta chưa hề giải ngũ…
Xuôi dòng cập bến… chốn quê nhà!

Bao năm lưu lạc xứ người!
Tay chèo, tay lái… chiếc thuyền trôi!
Óc tim vẫn hương về Quê Mẹ!
Hình xưa, bóng cũ… không đổi dời!

Nay vận nước… đến thời cơ!
Lòng dân… đã vùng dậy phất cờ…
“Tổ quốc, Lương tâm và Trách nhiệm"
Lửa tràn về… đốt sạch nhớp dơ!

Khúc Hùng ca… con cháu Lạc Hồng!
Quyết lòng bảo vệ Núi Sông!
Trưng, Triệu, Lam sơn Áo vải…
Cờ Lau, Phù Đổng… hiệp tâm đồng!

Xin Tạ Ơn… Đất Trời!
Gío XUÂN về… hoa nở khắp nơi!
Tài hèn, sức mọn… xin đóng góp…
Tre tàn… măng mọc… mãi rạng ngời!


BS Tô Đình Đài
      Austin, TX  2016

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang