Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bộ đội của Nhân Dân ( ? )
Thơ của Trạch GầmCờ Vàng giưong cao

Viêt Nam

Cờ Vàng Tung Bay

 


 
Ừ cứ cho mầy có lòng yêu Nước
Bởi mầy từng thề...
Quyết tử cho Tổ Quốc  Quyết sinh
Trong truyền thống của mầy...
Mầy tự hào hai lần đánh tan hai Đế Quốc
Ừ cứ xem là mầy...
Bộ đội của Nhân Dân...
                         *
Trong chiến tranh
Không thằng lính nào không bước qua xác chết
Không thằng lính nào không rơi giọt nước mắt cho bạn bè
Những lúc ngồi im...
Trên chiến trường vừa ngưng tiếng súng
Tao tin rằng...
Mầy cũng có những giây phút tái tê
                          *
Bạn mầy chết
Bạn mầy què quặt
Nó đã hy sinh cho Đảng cho giống nòi ( ? )
Có lúc nào bình tâm...
Mầy nghĩ lại thử coi
Giải phóng đách gì...
Độc Lập Tự Do mấy chục năm rồi...
Sao toàn dân vẫn khổ
                          *
Mầy kiểm điểm, mầy phê bình...
Trên xương chồng máu đỏ
Cộng sản ra là... đốn mạt thế sao
Bọn tự xưng bần cố nông...
Lãnh đạo mầy ngày nào
Lận lưng mỗi đôi dép râu
Sao bây giờ chúng lại giàu đến thế...
                          *
Là bộ đội nhân dân...
Sao mầy đi bảo vệ
Một lũ đầu trâu hút máu Đồng Bào
Một lũ đầu trâu hiến đất cho Tàu
Tác quái lộng hành... giam người Yêu Nước
Tổ Quốc lâm nguy sờ sờ trước mắt
Non nước đang cần Bộ đội Nhân Dân
Và…  rất đang cần những thằng từng thề...
Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh
                          *
Tao với mầy từng đánh nhau trăm trận
Không thằng lính nào hèn trước mũi đạn lằn tên
Không thằng lính nào không ước mơ...
Đất nước được bình yên
Mầy cầm súng... trong hoàn cảnh nầy...
Mầy biết làm sao... Mầy hử...

 
Trạch Gầm
12/ 09

Trở lại Đầu Trang