Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bên Trời Giá Băng - Nỗi Sầu Biệt Ly
Thơ Trần Đan Hà


 

Bên Trời Giá Băng

Trông ra
Mây nước ưu phiền
Bóng xanh vừa nhạt
Cuối miền biển dâu
Hồn thơm
Gởi mộng ban đầu
Sông lênh đênh
Vẫn một màu
Sầu chia
Bơ vơ
Khói dựng ngoài kia
Sương hiu hắt rụng
Bốn bề tịch liêu
Ngày xanh
Trôi dạt biển chiều
Nên ngàn yêu dấu
Thủy triều cuốn xa
Còn đây ngày tháng
Phôi pha
Lênh đênh nhịp sống
Ru ta ngậm ngùi
Nhạc lòng
Chưa hát mùa vui
Niềm yêu dấu cũng
Bên trời giá băng!


Nỗi Sầu Biệt Ly

Nửa khuya
Gối lạnh
Giấc gầy

Đèn leo lét
Ngọn
Gió lay lắt
Đùa

Trăng tà
Rắc ánh
Lưa thưa

Bên song ngỡ bóng
Ngồi chờ canh thâu

Chờ người
Chẳng biết
Về đâu

Lòng riêng gói trọn
Nỗi sầu biệt ly!

        

Trần Đan Hà

 

Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ