Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Quê Hương Trong Hồi Tưởng 

Chợt nhớ quê hương cách dặm dài
Mừng Xuân đất khách được mấy ai
Trong nhà Mai thắm thơm hồi tưởng
Hiên ngoại Cúc vàng cợt nắng mai
Sương đổ chiều rơi buồn khách lữ
Ngoảnh nhìn đầu đã tóc xanh phai
Bóng quê chìm khuất trên đầu núi
Nghe lạnh lòng vơi mấy quan hoài.

Trần Đan Hà

  

 

Trở lại Đầu Trang

Trở Về Trang Thơ