Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Để Kỷ Niệm Ngày Mất Nước (Tháng Tư Đen)
30-4-1975

          
           .

   Hát Cho Linh Hồn Các Anh (Giao Linh)
   Saigon Ơi (Ngoc Lan)
   Rồi Cũng Có Ngày (Viêt Dzũng)
   Ngày Trời Nam (Nguyệt Anh)
   Đêm Việt Nam
(Việt Dzũng)
   Cơn Mê Chiều (Nguyệt Ánh+Việt Dzũng)
   Cha Bỏ Quê Hương Con Bỏ Nước (Duy Quang)
   Vĩnh Biệt Saigon (Thái Hiền)
   Tường Nhớ Saigon (Thanh Lan)
   Saigon Ơi (Vũ Khanh)
   Saigon Niềm Nhớ Không Tên (Khánh Ly)
   Saigon Vẫn Còn Mãi (Thái Thanh)
   Nước Mắt Cho Saigon (Khánh Ly)
   Nước Mắt Cho Quê Hương (Khánh Ly)
   Đêm Nhớ Về Saigon (Trấn Thái Hòa)
   Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn (Anh Dũng)
   Đêm Nhớ Trăng Saigon (Thái Thanh)
   Khi Xa Saigon (Lê Uyên)
   Em Đi Rồi (Họa Mi)
   Đêm Qua Mơ Thấy Saigon (Sơn Ca)
   Tâm Sự Kẻ Xa Quê Hương (Vũ Khanh)


 
Trang Nhạc Tha Hương khác: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


   
    Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương (Khánh Ly)
    Em Vẫn Mơ Một Ngày Về (Ngọc Lan)
    Việt Nam Trong Nỗi Nhớ (Hợp Ca)
    Việt Nam Ba Mươi Năm (Hợp Ca)
    Về Đây Nghe Em (Việt Dzũng)
    Em Xa Saigon (Le Uyen)
    Saigon Vĩnh Biệt (Ngọc Lan)
 
  Hãy Đứng Lên (Nguyệt Ánh+Việt Dzũng)
   Hãy Chờ Ngày Quật Khởi (Nguyệt Ánh)
    Đồng Dao Hòa Bình (Nguyệt Ánh)
   Cánh Chim Viễn Xứ (Ngọc Lan)
    Chào Những Người Ở Lại
( N. Ánh+V. Dzũng)
 
  Em Nay ở Phương Nào (Khuyết Danh)
   
Đêm Tha Hương (Khánh Ly)
    Đường Về Quê Hương (Hương Lan)
    Cho Một Thành Phố Mất Tên (Khánh Ly)
    Người Chết Trở Về (Nh Trường+Ph Hg Quế)
    Hát Cho Một Người Nằm Xuống (Lê Uyên)
    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (Họa Mi)
    Nhớ Quá Quê Hương (Lê Uyên)
    Đêm Nhớ Trăng Saigon (Quỳnh Giao)

 

Trở lên Đầu Trang

           

Những Bài Tình Ca Bất Hủ

muốn nghe xin bấm vào link trên


Trở Về Trang Chính