Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bọn Nó Nhẩy Vào Quê Ta
Thơ Trang Y Hạ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh cho Mỹ cút - Ngụy nhào
đứng lên bọn nó nhảy vào quê ta?
đồng bào hớn hở gọi là:
chúc mừng các bạn mới qua lâu rồi!

xếp hàng lấy chỗ để ngồi
Mc Donald's thật tuyệt vời đó nghen
Co-Ca uống miết đã quen
cà phê starbucks - ngon mèn đét ơi!
Pizza Hut - thì ôi thôi
cắn một miếng ngỡ lên trời, lên trăng...

bọn Mỹ Ngụy - thích xâm lăng
Đô La, đố chẳng ai bằng được đâu
tự do đế quốc Mỹ giàu
nằm mơ thấy bước lên tàu bay qua

tỉnh ra còn ở quê nhà
cần chi đi Mỹ - Mỹ đà ở đây
hàng hóa tư bản đủ đầy
có tiền mua sắm phây phây hưởng nhàn!

xót ai xương rệu trên ngàn
thương  ai thương tích còn mang trên mình
quê hương, đổi mới đẹp xinh
đồng bào đối đãi chân tình thì chưa.

Trang Y Hạ


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang